Производство

Предприятието е независимо по отношение на електро и водозахранване, което гарантира непрекъснат производствен процес.

Фабриката е оборудвана с всички необходими линии и съоръжения, характерни за предприятие от хранително – вкусовата промишленост, които позволяват производството на най-разнообразни зеленчукови консерви и готови ястия, включително по рецепти на клиента. Имa инсталирани 12 технологични линии, осигуряващи възможност за годишна преработка на над 5 хиляди тона суровина.