Европейски земеделски фондза развитие на селските райони„Европа инвестира в селските райони“   Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.    „ЩРОМ“ ЕООД реализира проект: "Модернизация на предприятие за съхранение и преработка на плодове и зеленчуци” в УПИ...