Контакти

Свържете се с нас

4 + 5 =

Телефон

Производствена база

Индустриален път 1 No 22; Индустриална зона Раковски;
4142 – с. Стряма
Община Раковски,
Област Пловдив

Търговски отдел

Георги Илиев

Мениджър маркетинг и продажби

+359 882 422 724
+359 877 771 388
E-mail: g.iliev@traki.bg
Адрес: ул. „Удроу Уилсън” 10
4006 Пловдив, България

За област Габрово и Велико Търново

Евгени Дончев